Skip to content

Zaak op Poten symposium 

Het AAI werkveld is een vak apart. Om te beginnen staat het vol afkortingen, zoals AAI; Animal Assisted Interventions. Oftewel, alle interventies die ondersteund worden door een dier. 

Onder AAI vallen alle interventies met dieren en deze zijn onderverdeeld in verschillende takken zodat het voor iedereen helder is welke interventie er wordt gedaan. 

AAC: Animal Assisted Coaching

Tijdens coachsessies kan het dier een actieve rol hebben maar dat hoeft niet. Met een actieve rol wordt bedoeld dat het dier direct betrokken wordt bij een coach opdracht. Het kan ook zijn dat het dier alleen aanwezig is waarbij de interventies niet `gestuurd’ worden door de coach of coachee.  

AAE: Animal Assisted Education

Dieren kunnen een rol spelen bij het aanleren van educatieve vaardigheden. Dat kan op verschillende manieren. Er kunnen bijvoorbeeld opdrachten gekoppeld worden aan het samenwerken met het dier waar de deelnemer van leert. Of; door de aanwezigheid van een dier neemt het plezier toe bij de deelnemer waardoor aanleren van educatieve handelingen makkelijker gaat.

AAA: Animal Assisted Activities 

Wanneer een dier wordt betrokken bij activiteiten is het doel voor de deelnemer echt om plezier en ontspanning te ervaren. 

AAT: Animal Assisted Therapy

We spreken van AAT als er door een deskundig, bevoegd persoon, doelgericht wordt samengewerkt met een dier. Er is dan sprake van methodisch gericht werken met tussen- en eindevaluatie momenten om vast te stellen of de doelen zijn behaald. 

Hoe worden deze aparte AAI vakgebieden aan elkaar verbonden?

Op dit moment is het nog erg zoeken naar een manier om alle vakgebieden aan elkaar te verbinden. Er zijn verschillende redenen te bedenken waardoor dat komt. De vier belangrijkste redenen zijn:

1 Het is een jong werkveld
2 Het is een snel groeiend werkveld
3 Er zijn veel verschillende diersoorten binnen AAI
4 Er zijn veel verschillende werkwijzen binnen AAI

Door de grote verschillen in diersoorten en werkwijzen ontstaan diverse meningen, belangen, visies en zienswijzen. Veel organisaties, besturen en/of verenigingen worden gerund door vrijwilligers. Dat kan betekenen dat dit een parttime/fulltime job is, naast het werk dat de mensen doen. 

Structuur aanbrengen in het AAI werkveld is een hele klus. Daarbij komt dat er ook veel verschillende gebieden zijn die structuur en aandacht behoeven: 

1 Welzijn van de dieren
2 Professionalisering werkveld
3 Landelijke normering van de opleidingen
4 Landelijke normering van de bedrijven die AAI bieden

Binnen deze gebieden is beweging en werken vrijwilligers aan duidelijkheid creëren. Tevens is er contact met het ministerie en wordt de visie over het AAI werkveld steeds duidelijker. Al gaat het stap voor stap.

En ook dan zijn we er nog niet. Er zijn nóg meer vakgebieden waarin dieren een rol hebben bij het ondersteunen van mensen. Denk dan bijvoorbeeld aan hulphonden; ADL assistentiehonden (Algemene Dagelijkse Levensbehoeften), buddyhonden voor mensen met PTSS, blindengeleidehonden en psychosociale hulphonden. 

Wat biedt Zaak op Poten?

Zaak op Poten is ontstaan vanuit de missie om het AAI werkveld overzichtelijker te maken. Het doel is dat deelnemers van AAI, ouder(s) van deelnemers, professionals werkzaam binnen AAI en doorverwijzers naar AAI programma’s elkaar beter kunnen vinden door het verstrekken van informatie en het AAI werkveld transparanter te maken. 

Website
Het overzichtelijker maken van het AAI werkveld begint bij onze website: www.zaakoppoten.nl. De website is ter ondersteuning van een groot werkveld met verschillende disciplines zoals hierboven te lezen is. Dus ook de website is altijd in ontwikkeling.

De landkaart op de homepagina geeft aan welke professional er te vinden is en welke accreditaties hij/zij heeft. Soms is dit nodig om te weten of de hulp wel of niet wordt vergoed en bij welke vereniging een aanbieder is aangesloten. 

Platform
Het Zaak op Poten platform biedt ondersteuning aan alle AAI professionals, daarom is er een gedeelte gratis toegankelijk. Hier kan bijvoorbeeld vraag & aanbod bij elkaar komen, zoals stageplekken, deelnemers voor onderzoeken en geeft het gelegenheid het netwerk uit te bouwen. 
De betaaldrempel is om mensen voor een laag tarief te ondersteunen bij professionalisering, persoonlijke ontwikkeling en ondernemers issues. Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om je aan te sluiten bij een intervisiegroep. Ook staan er diverse filmpjes in de e-learning klaar die gaan over de mogelijkheden als ZZP’er en hoe je dat kan aanpakken. 

Het symposium
Jaarlijks vindt er een landelijk evenement plaats dat helemaal in het teken staat van het AAI werkveld. In de breedste zin van het woord. Deze dag wordt georganiseerd door en voor AAI professionals, experts op het gebied van gedrag van mens en dier én instanties die de zakelijke kant van het vak faciliteren zoals wetenschappers, gemeenten, verwijzers en/of beroepsverenigingen. Dit symposium is verbonden aan het onderwijs en vindt plaats op zaterdag 28 september 2024 bij Aeres Hogeschool in Dronten. 

De afgelopen vijf edities hebben we de nadruk gelegd op kennismaken met het AAI werkveld. Hoewel dat natuurlijk belangrijk blijft, merken we ook dat er bij professionals meer behoefte is aan diepgang. 

Daarom wordt de opzet van het symposium dit jaar iets anders dan voorheen;

  • Sprekers die op het menselijk vlak verdieping geven aan de dag
  • Minder workshops met meer diepgang binnen een thema
  • Grotere diversiteit in de stands op de informatiemarkt
  • Er wordt meer ruimte gecreëerd om te netwerken
  • Er zal een debat plaatsvinden om helder te maken/krijgen waar het AAI werkveld nu staat

Er blijft ook veel hetzelfde;

  • Er zijn de hele dag professionals aanspreekbaar vanuit het AAI werkveld
  • Je vindt alle informatie die je nodig hebt als je overweegt het AAI werkveld in te gaan
  • Je vindt alle tips & tools op het gebied van AAI
  • Je breidt je netwerk uit


Zien we je daar?

 

Back To Top