Skip to content

Dat dier ondersteunende interventies goed werken horen we steeds vaker om ons heen. Maar hoe komen we aan deze kennis? Hoe wordt er `gemeten’ dat er goede resultaten behaald worden? Dat is waar Dr. Steffie van der Steen zich op richt als universitair hoofddocent van de Rijksuniversiteit Groningen.

Onder leiding van Steffie start er nu een nieuw onderzoek naar de werking van de Topdog methodiek

Als je als Topdogtrainer meedoet aan het onderzoek en je cliënten ook, dan vullen zij online een intake-vragenlijst in, een vragenlijst halverwege de training en een vragenlijst aan het eind. Je krijgt de resultaten hiervan opgestuurd. Zo krijg je als trainer een beeld van hoe het met je cliënt gaat en heb je geen papieren vragenlijsten meer nodig. Voor het onderzoek worden de vragenlijsten daarna geanonimiseerd en van verschillende cliënten op één hoop gegooid. Hiermee kan de onderzoeker uitspraken doen over het effect van de TopDog training en voor welke hulpvragen deze in het bijzonder geschikt is. Wil je als trainer meedoen, of heb je nog vragen? Mail dan naar de onderzoeker (Steffie van der Steen): s.van.der.steen@rug.nl

In het filmpje hieronder legt Steffie uit wat de bedoeling is:

Kijk hier voor meer informatie over Steffie, haar functie en onderzoeken waar ze bij betrokken is (geweest).

Back To Top