Joep van Abeelen is een “agilist” in hart en nieren.
Hij werkt als trainer, coach en andere agile rollen met professionals in software ontwikkeling, zorg en arbozorg, aan het verbeteren van werkprocessen gericht op resultaat dat er toe doet (waar we allemaal wat blijer van worden).
Joep draagt uit dat de simpele principes van het agile werken, en de rijke historie waar ze op voortborduren, in alle werkvelden, voor persoonlijke ontwikkeling en verbeteren van gezinsdynamiek in te zetten zijn. Juist doordat het verbeteringen zijn in kleine stapjes, zijn ze makkelijk behapbaar, overzichtelijk en transparant.