Skip to content

Hallo,

Ik ben Louise Wever, ik ben 50 jaar oud en woon in Amsterdam.  Ik werk als clientondersteuner bij MEE Amstel en Zaan. Vanuit die functie ben ik in aanraking gekomen met de mogelijkheden van een autismehond.  Toen ik merkte wat dit voor positief effect bij een client kan opleveren, werd ik enthousiast en ben ik mij gaan verdiepen in de mogelijkheden om een opleiding in deze richting te gaan volgen.  Zo ben ik bij Dogswork terecht gekomen en ben ik afgelopen najaar begonnen met de opleiding begeleider therapiehond.  De opleidingsdagen zijn inmiddels klaar en nu ben ik gestart met de bijbehorende stages.

Helaas is mijn eigen hond Gijs als therapiehond afgekeurd, hij is te angstig.  Omdat hij al 8 jaar is, is de kans dat dat nog gaat veranderen niet heel groot.  Ik laat hem daarom niet opnieuw keuren. Helaas betekent dat ook dat ik hem niet kan inzetten voor mijn stages. Op advies van de opleiding Dogswork ben ik daarom op zoek naar iemand die al als therapiehond begeleider werkt en met wie ik mee zou kunnen lopen.

Ik heb inmiddels 1 stage als bezoekvrijwilliger gedaan in een verpleeghuis bij dementerende ouderen. Ik vond het heel leuk om nu ook in de praktijk te zien en te merken hoe waardevol het wekelijkse bezoekje van de hond voor de bewoners was.

Het is de bedoeling dat ik nog op 3 plekken stage loop.  Nog op 1 plek als bezoekvrijwilliger en nog op 2 plekken waarbij er met de client(en) aan een therapiedoel wordt gewerkt.  Omdat ik mijn eigen hond niet kan inzetten ben ik op zoek naar een stageplek waar ik met de al aanwezige therapiehond(en) en hun begeleider kan meelopen.  Per stage is het de bedoeling dat ik in ieder geval 3 keer meeloop.  Vanuit mijn huidige functie werk ik met (volwassen) cliënten  met een  licht verstandelijke beperking, autistisch spectrum stoornis (ass), niet aangeboren hersenletsel, lichamelijke beperkingen en cliënten met een chronische ziekte.  Door de opleiding heb ik gemerkt dat therapiehonden op een brede manier kunnen worden ingezet, veel breder dan ik in eerste instantie dacht. Ik sta daarom ook open om op verschillende plekken mee te lopen en met behulp van de stages zo breed mogelijke ervaring op te doen.

Ik hoop dat ik met deze oproep iemand enthousiast heb gemaakt en zou het erg waarderen als ik met iemand kan meelopen.  Als jullie eerst nog meer informatie over de inhoud van de stages en/of over mijzelf willen weten dan hoor ik dat graag via de mail en kunnen we verdere afspraken maken.

 

Hartelijke groet, 

Louise Wever ( lwever@upcmail.nl )

 

Back To Top