Skip to content

Deelnemers gezocht voor het maken van beeldopnames voor de studie over de inzet van honden binnen de Animal-Assisted Interventions. 

Voor het onderzoeksproject ‘’Welzijn van honden bij dierondersteunde interventies’’ mogen wij, twee studenten Toegepaste Biologie en twee studenten Dier- en veehouderij aan HAS Hogeschool, in het kader van onze afstudeeropdracht contact opnemen om afspraken te plannen voor het eventueel verzamelen van beeldmateriaal. Via deze weg vragen wij u voor deelnamen, ook namens Sandra Haven- Pross. 

Op korte termijn willen wij beeldmateriaal verzamelen van alle vier de typen AAI-sessies, met binnen de typen AAI-sessies zoveel mogelijk variatie. Voor dit onderzoek verzamelen we dus beeldmateriaal van AAE-, AAA-, AAT- én AAC-sessies. Deze variatie is erg belangrijk om hiermee een ethogram te kunnen valideren waarbij we het gedrag van de hond zo breed mogelijk in beeld hebben. Samen met het wetenschappelijke literatuuronderzoek moet dit beeldmateriaal leiden tot een ethogram dat voor het doel van dit onderzoek praktisch haalbaar en onderbouwd is. Daarnaast is er veel beeldmateriaal nodig om de training op te gaan zetten.   

Zoals aangegeven gaan wij beeldmateriaal verzamelen bij coach- en therapiesessies, hiervoor doen wij beroep op uw medewerking. Bij het verzamelen van beeldmateriaal wordt één camera geplaatst die voornamelijk focust op de hond. Hierbij kan het voorkomen dat u als coach of cliënt in beeld komt. De clips die gebruikt worden in het materiaal focussen uitsluitend op het gedrag van de hond. U komt niet of onherkenbaar in beeld. Om in te stemmen met deze werkwijze, ontvangt u vooraf een Informed Consent formulier waarin u akkoord ondertekend.  Zie deze link: Informed consent beeldmateriaal hond

Voor het verzamelen van beeldmateriaal is een periode uitgetrokken van elf weken, van 10 oktober tot 23 december 2022. Graag willen wij om een reactie vragen met mogelijke data voor het plannen van een afspraak binnen deze periode. Om zo efficiënt mogelijk te werken is het voor ons wenselijk om zoveel mogelijk gevarieerde sessies op één dag te plannen.  

Bij voorbaat dank! 

Met vriendelijke groet,  

Bram van de Wal  

Namens projectgroep Welzijn AAI Honden, Lonneke Buist, Coen Verhoef, Noa Willemsen 

Tekst flyer Onderzoek van Aeres Hogeschool Dronten -Lectoraat Human-Animal Interactions –Dr. Ir. Kathalijne Visser
Hoe ervaart de hond een sessie?
Dat honden veel voor mensen kunnen betekenen is inmiddels bekend. Zowel mentaal als fysiek hebben mensen baat bij de interactie met honden bij verschillende vormen van Animal-Assisted Interventions zoals coaching, therapie, educatie en activiteiten. Maar wat vindt de hond daar eigenlijk zelf van?
Om dit te onderzoeken is er in samenwerking met partners uit het werkveld een meerjarig onderzoek gestart. Om een methode te ontwikkelen die een inschatting kan geven van de belasting o.b.v. gedragingen, willen wij zoveel mogelijk beeldmateriaal van de verschillende soorten sessies verzamelen. Bij deze opnames wordt zoveel mogelijk alleen de hond in beeld gebracht, doordat er gebruik wordt gemaakt van een cameravolgsysteem.
Om een goed beeld te krijgen van de variatie aan gedragingen die voor kunnen komen, is het van belang veel beeldmateriaal te hebben van allerlei situaties binnen AAI met hond. Naast dat deze beelden worden gebruikt voor een op te stellen scoringsmethode zullen ze ook gebruikt worden voor trainingsmateriaal.

Voordeel van het onderzoek
Wil jij een bijdrage leveren aan het welzijn van honden in coaching, therapie, educatie en activiteiten? Ben je bereid om een groep studenten

  • filmopnames te laten maken van de sessies die jij aanbiedt? Meld je dan aan voor deelname.
  • Studenten zijn niet aanwezig in de sessie ruimte zelf.

Voor wie:
Therapeuten, coaches en vrijwilligers die zich inzetten binnen de AAI met honden.
Wanneer: Opnames vinden plaats in november en december 2022

Wat levert het op:
Uitnodiging Symposium onderzoek welzijn honden binnen de AAI
Meer informatie of aanmelden? Mail naar s.haven@aeres.nl
Meer over het project valt te lezen in het volgende artikel:
https://www.aereshogeschool.nl/nieuws/2022/aeres-hogeschool-dronten-onderzoekt-impact-dierondersteunde-interventies-op-honden

Het onderzoek
Deze veldstudie is onderdeel van het tweejarige project “Impact dierondersteunde interventies op honden ” dat als doel heeft meer inzicht te krijgen in de manier waarop honden worden ingezet binnen de dierondersteunde interventies en handvatten te ontwikkelen waarmee de sector het welzijn van de honden kan waarborgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Aeres Hogeschool Dronten en Has Hogeschool samen met organisaties uit de praktijk.

Back To Top