Skip to content
** Nieuwe boost aan het AKR **
Woensdag 26 januari 2022 is er een overleg geweest tussen het AKR-bestuur en de nieuwe Commissie van Kwaliteitsbewaking. Deze commissie heeft als voornaamste taak, de naam zegt het al, het bewaken van de kwaliteit(seisen) van het AAI-Kwaliteitsregister (AKR). Aan de hand van de laatste inzichten uit de praktijk en de wetenschap en signalen uit het werkveld geven zij advies aan het AKR-bestuur. Ook zien zij toe dat afgesproken acties worden uitgevoerd.

** Commissie Kwaliteitsbewaking AKR **
Mandy van Laar (Dr. Snuffel/DAI Academy): “Ik ben blij deel te mogen uitmaken van de Commissie Kwaliteitsbewaking. Ik zie het als een nieuwe start, waarin we nu gaan doorpakken en een boost geven aan het AKR! Samen gaan we ervoor om het AKR te laten uitgroeien tot een professioneel kwaliteitsregister”.

Naast Mandy van Laar bestaat de commissie uit de volgende enthousiaste personen uit het AAI-werkveld: Angèle Krul (Kernkracht Academie), Margot Swart (Cohond), Ernst-Jan van Wijk (Bo Vertelt), Paulien Rutgers (De Klimop) en Wendela den Tonkelaar (Centrum voor Paardencoaching).
Het AKR-bestuur, bestaande uit: Roger Nuijtinck (voorzitter), Hans Maathuis (registerbeheer/penningmeester), Nancy Bakker (secretaris) en adviseurs Marie-Jose Enders-Slegers en Trix Rietveld, is erg blij met de positieve bijdrage van de commissieleden. “Het AKR en het werkveld hebben elkaar nodig om ervoor te zorgen dat het AKR nog meer (uit-)gedragen wordt als hét kwaliteitsregister dat op transparante wijze een overzicht geeft van gekwalificeerde aanbieders en opleiders op het gebied van dierondersteunde interventies”.

** Website en vereenvoudigen inschrijfproces AKR **
Het AKR-bestuur heeft inmiddels al een aantal acties in gang gezet. Zo wordt er momenteel hard gewerkt aan een overzichtelijke website, waar bezoekers straks op een toegankelijke manier worden doorgeleid naar de juiste informatie. De eerste bijdrage van de Commissie Kwaliteitsbewaking is om mee te kijken met deze nieuwe opzet van de website en verbetersuggesties aan te dragen. Ook zijn er checklists opgesteld, die bezoekers helpen tijdens het inschrijfproces als bijvoorbeeld AAI-professional of AAI-opleider. Deze zijn binnenkort op de website: www.aairegister.nl te vinden. Tenslotte, naar aanleiding van onduidelijkheden met betrekking tot het verkrijgen van accreditatiepunten, gaat het AKR-bestuur zich hier opnieuw over buigen. Zij houdt hierin rekening met de ISAAT-eisen. Zodra hier meer over bekend is, communiceren via de website en social media.

** Meer informatie of vragen? **
Voor meer informatie of vragen over het AKR, kijk op: www.aairegister.nl of stuur een e-mail naar: info@aairegister.nl
Back To Top