Skip to content

Sinds december 2020 vindt er een praktijkgericht onderzoek voor het behouden van de positieve rol van huisdieren op de kwaliteit van leven van mensen die langdurige zorg ontvangen plaats. Hiervoor is er een subsidie van bijna 300.000 euro ontvangen van ZonMw (Home – ZonMw). Het onderzoek is een gezamenlijk project van de Open Universiteit (OU), het Radboudumc, Instituut voor Antrozoölogie (IVA) en Zorgboog in Balans. Het onderzoek dat drie jaar gaat duren.

Lees hier het hele bericht: Nieuws – Instituut voor Antrozoölogie (instituutvoorantrozoologie.nl)

Het Instituut voor Antrozoölogie (IVA) is een stichting dat zich bezig houdt met wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen mens en dier. Dat onderzoek doen ze onder meer in promotietrajecten aan de Open Universiteit (OU). Voorbeelden van vragen waar zij een antwoord op zoeken zijn: Hoe is de band tussen mens en dier ontstaan en wat zijn de kenmerken ervan? Wat zijn de effecten van mens-dierinteracties op gezonde en op kwetsbare mensen? Wat is het precieze verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld? Zijn jongeren met gedragsproblemen sociaal vaardiger na interventie met een speciaal opgeleide hond?

Prof, Dr. Marie Jose Enders-Slegers is voorzitter van de IVA. Zij is sinds juni 2013 bijzonder hoogleraar Antrozoölogie (Human Animal Interaction studies) aan de Faculteit Psychologie aan de Open Universiteit in Heerlen. Marie Jose Enders-Slegers is GZ psycholoog en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht op de invloed van het hebben van huisdieren op de kwaliteit van leven van ouderen.

Het IVA werkt samen met veel verschillende partijen, nationaal én internationaal. Naast dat ze zich richten op wetenschappelijk onderzoek doen ze nog veel meer om `het AAI werkveld’ verantwoord te professionaliseren.

(bron: Antrozoölogie – Instituut voor Antrozoölogie (instituutvoorantrozoologie.nl))

Back To Top