Skip to content

Vanaf 2020 is het AAI-register (AKR) opengesteld. In het AKR kunnen alle beroepsmatige AAI beoefenaren (professionals, handlers en overigen) van dierondersteunde interventies, die werkzaam zijn in het werkgebied van Animal Assisted Interventions, zich aanmelden. Het AKR registreert ‘alle’ deskundigheid bevorderende activiteiten.

Het AKR registreert:

  1. Georganiseerde bij- en nascholing (klassikale cursussen en e-learning);
  2. Individuele activiteiten, waaronder congressen in binnen- en buitenland, wetenschappelijke publicaties en voordrachten;
  3. Intercollegiaal overleg.

Met een AKR-registratie bouwen de AAI-professionals gedurende hun loopbaan een gewaarmerkt overzicht op van gevalideerde bij- en nascholing en blijven ze gestimuleerd om in hun deskundigheid te investeren.

Het AKR registreert cursussen en activiteiten op basis van het aantal netto scholingsuren en controleert daarbij of het relevant is voor de uitoefening van het beroep. Het AKR toetst niet zelf de inhoudelijk kwaliteit van cursussen en activiteiten, maar laat zich bindend adviseren door een Commissie van deskundigen (CvD). Deze toetsen de aanvragen van aanbieders van scholing op basis van de door IAHIAO en ISAAT/ESAAT vastgestelde richtlijnen.

Klik HIER om direct naar de pagina te gaan waar je alles over het AKR te weten komt.

 

Back To Top