Skip to content

Aanstaande 28 april 2022 is het zover. Om 16:00 uur Nederlands tijd is er en gratis Webinair van IAHAiO over het beoordelen van honden voor dierondersteunende interventies en de huidige trends.

Wat gaat het over?
Het selecteren van honden die geschikt zijn voor werk in dierondersteunde interventies is altijd belangrijk geweest. Naarmate de vraag naar diensten is gegroeid en mensen-hondenteams met meer diverse populaties werken, is de manier waarop we honden en teams voor dit werk kiezen en beoordelen scherp in beeld gekomen. Daarnaast leren we meer over de persoonlijkheden van honden en beoordelingsinstrumenten en hoe deze verband houden met positieve trainingstechnieken, de benadering van het mensen-hond-team en het welzijn van dieren.

Met hun panel van experts zal dit Webinar de huidige benaderingen van hondenbeoordeling voor dierondersteunde interventies onderzoeken, rekening houdend met hun verdiensten en beperkingen, kijkend naar de wetenschap en de praktische toepassingen.
Vragen als:

  • Waarom beoordelen?
  • Wie moet dat beoordelen?
  • Waar beoordelen we eigenlijk op?
  • Wanneer en hoe vaak moet de beoordeling plaatsvinden?

zal worden onderzocht.

Wat doet het IAHAIO – International Association of Human-Animal Interaction Organizations
De wereldwijde vereniging van organisaties die zich bezighouden met de praktijk, onderzoek en / of educatie op het gebied van door dieren ondersteunde activiteiten, door dieren ondersteunde therapie en het trainen van dieren. De missie van IAHAIO is om internationaal leiderschap te bieden in het bevorderen van het gebied van Mens-Dier Interactie (HAI). Dit wordt bereikt door onderzoek, onderwijs en samenwerking tussen ons lidmaatschap, beleidsmakers, beoefenaars, andere mens-dier interactie organisaties en het grote publiek. Voor meer informatie kijk op http://www.iahaio.org.

Bron IAHAIO (vertaald) en aanmelden kan via deze site : Assessing dogs for animal-assisted interventions – current trends | IAHAIO

Back To Top