Skip to content

Binnen een snel groeiende `markt’ wil je je onderscheiden met jouw expertise. Het is nodig om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en met elkaar het niveau hoog te houden.

Individuele professionaliseren

  • Professional: ik wil mij als ondernemer professionaliseren. Ik wil mij beter op de kaart zetten
  • Intervisie & supervisie: ik wil een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering
  • Bijscholing: ik wil verdieping in mijn vakgebied
  • Omscholing: ik wil gaan samenwerken met mijn dier binnen de (jeugd)zorg

Op teamniveau professionaliseren

  • Implementeren: ik wil het werken met dieren uitrollen binnen mijn bedrijf of organisatie.

Bedrijfsmatig professionaliseren

  • Implementeren: ik wil het werken met dieren implementeren in mijn bedrijf of organisatie
  • Begeleiden: ik wil hulp bij het organiseren van team- training & coaching en workshops. Dat kan gaan over thema’s zoals leiderschap, assertiviteit en grenzen (aangeven).

Onze kennis & expertise gebruiken wij om jou te ondersteunen bij je persoonlijke ontwikkeling. Wij dragen bij aan deskundigheidsbevordering door middel van lezingen en workshops.

Back To Top