Skip to content
Trots zijn wij op het witboek wat Aila Romein, Toegepast psycholoog (Bachelor) voor ons heeft gemaakt over het samenwerken met dieren in de zorg, onderwijs en (jeugd)hulpverlening.
Wil je graag weten wat de meerwaarde en/ of aanvulling kan zijn van het werken met een dier in de zorg ten opzichte van de ‘reguliere GGZ’?
In dit witboek wordt een interventie toegelicht die voor zowel jongeren als volwassenen met verscheidende problematieken een uitkomst kan bieden of een aanvulling kan zijn op hulpverleningstrajecten: dierondersteunde interventies.
Na aanmelding krijg je van ons het witboek samenwerken met dieren in de zorg, het onderwijs en de (jeugd)hulpverlening toegestuurd per mail. Download hier het witboek: https://www.zaakoppoten.nl/witboek/
Witboek Zaak op Poten & Co.
Back To Top