Skip to content

Contractant bij WMO

Ik probeer binnen te komen bij WMO Velsen zodat mijn Topdog training vergoed kan worden door de WMO. Vooralsnog merk ik dat het al erg moeizaam is om in contact te komen met een contactpersoon. Hoe pak je dit het…

Lees meer

Leermodule 2 `De Start’

     Introductie van module `de start: deze drie pijlers zijn belangrijk als je samenwerkt met je dier          Deel 1: Wij vertellen over hoe wij ooit zijn begonnen, welke kansen wij hebben gezien én gegrepen  …

Lees meer

Manier van evalueren

  Als je een traject begeleidt komt er vaak een moment dat je even wil evalueren. Dat kan middenin het traject zodat je daarna je leerdoelen kan aanpassen/bijstellen en aan het einde om terug te kijken op het traject. Vaak…

Lees meer

Leermodules

Goedemorgen,   hebben jullie al gezien dat onze eerste `leermodule' online staat? We staan elke module stil bij een ander onderwerp. De eerste is; wel of geen stagiaire als je samenwerkt met een dier in de zorg? Veel (leer) plezier!…

Lees meer

Boghos en Wen

Hai, we hebben ons hier ook aangemeld. Boghos en ik vormen samen een team voor ondersteunende therapie. Zelf ben ik nog in opleiding en hoop in april 2022 dan laar te zijn na een jaar vertraging door Covid19. Boghos is…

Lees meer
Back To Top