Skip to content

Gastspreker Zaak op Poten symposium is bekend!

Zaterdag 28 september vindt het Zaak op Poten symposium plaats bij Aeres Hogeschool. Het programma van het symposium is al bekend en de voorverkoop is in volle gang. Komende weken zullen we de invulling van het programma bekend maken.

En de eerste bekendmaking is de gastspreker die ons symposium zal openen met haar levensverhaal dat iedereen op een manier zal raken. Kiki Ho neemt alle bezoekers en aanwezigen een stukje mee in het proces dat ze doormaakte voor én nadat ze haar zus verloor aan zelfdoding en welke rol paarden hierbij spelen.

Gaan de dieren echt verder daar waar woorden van mensen tekort schieten?

Lees meer

Zaak op Poten symposium 

Zaak op Poten symposium 

Het AAI werkveld is een vak apart. Om te beginnen staat het vol afkortingen, zoals AAI; Animal Assisted Interventions. Oftewel, alle interventies die ondersteund worden door een dier. 

Onder AAI vallen alle interventies met dieren en deze zijn onderverdeeld in verschillende takken zodat het voor iedereen helder is welke interventie er wordt gedaan. 

Lees meer
Back To Top