Skip to content

Webinar IAHAIO – Nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor ouderen en huisdieren

IAHAIO – Onze toewijding

IAHAIO zet zich in voor het verstrekken van informatie van de hoogste kwaliteit door gerespecteerde en ervaren onderzoekers en beoefenaars die betrokken zijn bij dierondersteunde interventies en interacties tussen mens en dier. In november 2020 zijn we begonnen met een reeks reguliere webinars. Hier heeft u toegang tot de presentaties die tijdens de webinars zijn gemaakt en waar mogelijk zijn volledige opnames beschikbaar.

Lees meer

Onderzoekproject ‘’Welzijn van honden bij dierondersteunde interventies’’ zoekt deelnemers

Deelnemers gezocht voor het maken van beeldopnames voor de studie over de inzet van honden binnen de Animal-Assisted Interventions.  Voor het onderzoeksproject ‘’Welzijn van honden bij dierondersteunde interventies’’ mogen wij, twee studenten Toegepaste Biologie en twee studenten Dier- en veehouderij…

Lees meer

Branchevereniging Dier & Welzijn van start

Na een ontwikkelperiode van twee jaar is de Branchevereniging Dier & Welzijn voor professionele organisaties in dierondersteunde interventies opgezet. Met een startsubsidie van het ministerie van LNV zal een, door het oprichtingsbestuur aangestelde, kwartiermaker de vereniging handen en voeten geven. Primair richt de vereniging zich op het waarborgen van het welzijn van dieren die ingezet worden in dierondersteunde interventies. Daarnaast wordt voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie voor cliënten en ondersteunt de vereniging de verdere professionalisering van de branche. Dat doet zij onder andere door middel van kennisuitwisseling, het faciliteren in opleidingsaanbod en het uitvoeren van gezamenlijke lobby en -communicatie.

Lees meer

Het huis weer uit dankzij Bono – Artikel in het reformatorisch dagblad

Er is een werkgroep opgesteld waar onder andere Bultersmekke, Koninklijke Nederlandse Geleidenhonden Fonds (KNGF) en stichting Hulphond zich bij aangesloten hebben. Deze werkgroep houdt zich bezig met professionaliseren van het werkveld waar hulphonden worden opgeleid om `ingezet’ te worden bij mensen met psychiatrische of lichamelijke aandoeningen. Dit is noodzakelijk om dat er volgends de Raad voor Dieraangelegenheden te weinig onderzoek beschikbaar is over de therapeutische bijdrage van een hulpdier. Het is ook niet altijd duidelijk of een interventie het welzijn van de betrokken dieren ten goede komt.

(bron: reformatorisch dagblad)

Lees meer
Back To Top