Skip to content
Antrozoölogie is een multidisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met de mens-dierrelatie. Het woord antrozoölogie is samengesteld uit ‘antro’ (mens), ’zoo’ (dier) en ‘logie’ (leer, de studie van) en letterlijk vertaald betekent het dus ‘de leer van mens en dier’.

In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar de betekenis van gezelschapsdieren voor de kwaliteit van leven van mensen (meestal maar niet uitsluitend honden, katten) en naar de effecten van dierondersteunde interventies (honden, katten, paarden en ezels of andere dieren) in de behandeling van mensen met geestelijke of lichamelijke aandoeningen of in het onderwijs voor kinderen met leer- en/of gedragsproblematiek. Ook naar relaties tussen mens en dier waar het misgaat (de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld bijvoorbeeld) wordt onderzoek gedaan.
bron: https://instituutvoorantrozoologie.nl/

Marie-José Enders-Slegers doet sinds 1990 als psycholoog onderzoek naar de mens – dier relatie en de effecten daarvan op het welzijn van (kwetsbare) mensen. Zij startte op de Universiteit van Utrecht, daarna aan de Open Universiteit, faculteit Psychologie en in het  IVA (Instituut Voor Antrozoölogie). Marie-José bezette van 1 juni 2013 t/m 1 juni 2020 de leerstoel Antrozoölogie.  Zij is nu met emeritaat, maar nog wel als hoogleraar aan de OU verbonden. Lees hier het hele interview: Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers | Zaak op Poten & Co.

 

Back To Top