Skip to content

Het nieuws staat er vol van: er zijn veel wachtlijsten in de (jeugd)hulpverlening en de GGZ. Heb je hulp nodig? Een jaar wachttijd is tegenwoordig peanuts.

Aan de andere kant zijn er tientallen professionals die juist nu staan te popelen om aan de slag te gaan. Velen zelfs zonder wachtlijst. Hoe kan dat? En nog belangrijker, hoe kan je deze professionals vinden als verwijzer?

Globaal genomen is de hulpverlening in ons land verdeeld in twee leeftijdscategorieën.

Als een kind onder de 18 jaar hulp nodig heeft dan kan dat gefinancierd worden vanuit de JeugdWet (JW). Als je hiervoor als ouder in aanmerking wil komen heb je vaak toestemming nodig van een verwijzer. Meestal is de verwijzer een medewerker van een Jeugdteam. Het Jeugdteam weet welke zorg er is ingekocht in de gemeente. Soms kunnen zij, ook in overleg met de gemeente, uitzonderingen maken en financiën aanvragen als een zorgverlener niet is ingekocht. Dit kan bijvoorbeeld via een Persoonsgebonden Budget (PGB) of via een directe (vaak eenmalige) overeenkomst met de gemeente.

Als een kind ouder dan 18 is dan kan hij/zij een beroep doen op psychosociale hulpverlening die gecontracteerd zijn via de zorgverzekeraar. Is er andere hulp nodig, zoals ondersteuning bij de zelfredzaamheid, dan valt een kind boven de 18 onder de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit de WMO mag er doorgaans geen hulpverlening ingezet worden die `te therapeutisch’ is gezien deze hulp juist weer wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraars.

De gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor de  JW en WMO. Zij mogen ook beslissen welke partij er binnen de gemeente wordt ingekocht en gecontacteerd. Dat zorginkoopbeleid verschilt per gemeente. Zo kan de procedure bijvoorbeeld gaan via een Europese aanbesteding. Als gecontracteerde hulpverlener moet je dan aan allerlei (bedrijfsmatige) eisen voldoen om mee te dingen. Andere gemeenten doen een open inschrijvingsbeleid. Dan heb je natuurlijk nog allerlei eisen waar je aan moet voldoen maar dat weegt net iets minder zwaar dan de Europese aanbesteding.

En om het nog ingewikkelder te maken, er zijn twee gemeentes (Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem) die helemaal een eigen plan hebben getrokken bij de transitie. Zij hebben een grote partij aangewezen om het zak met geld te beheren en daarvanuit zijn er `gunningen’ verstrekt.

Juist door al die verschillen is er natuurlijk een grote kans dat er dingen scheef gaan. Iedere gemeente doet het op zijn eigen manier en heeft zijn eigen regels. Maar wat overeenkomt zijn de lange wachtlijsten (uitzonderen daar gelaten).

De meeste mensen, aangesloten bij ons Zaak op Poten & Co. netwerk, zijn als professional geregistreerd bijvoorbeeld bij het SKJ, stichting kwaliteitsregister jeugd. Of zij hebben een erkende coach opleiding gedaan. Zij hebben vaak een baan in de (jeugd)zorg en zijn er vanuit hun passie een opleiding bij gaan doen met hun hond of paard. Zij staan te popelen om aan de slag te gaan met kinderen, jongeren en volwassenen die in de knoop zitten. Zij hebben vaak GEEN wachtlijst. Maar…. ze zijn niet ingekocht. Hun hulp wordt niet vergoed vanuit de JW of er komt geen toestemming voor een PGB.

Dat terwijl deze groep professionals, juist als zelfstandigen, veel verantwoordelijkheid kunnen én willen dragen voor de mensen die hard hulp nodig hebben. Voor de kwaliteit die ze leveren. En voor het welzijn van de dieren.

Tijdens de Zaak op Poten & Co. landelijke informatiedag over samenwerken met dieren in de (jeugd)hulpverlening, het onderwijs, zorg & welzijn en persoonlijke ontwikkeling zijn die professionals aanwezig. Je kan als vragen stellen en samenwerkingen opzoeken. Dit is DE dag dat alle professionals de handen ineenslaan om te laten zien wie `we’ zijn en wat `we’ doen.

 

 

De blogs die eerder verschenen over de Zaak op Poten & Co. Landelijke Informatiedag: 

Thema van de Zaak op Poten & Co. Landelijke informatiedag | Weer een mooie nieuwe workshop toegevoegd aan de Zaak op Poten & Co. landelijke informatiedag | Flyer van de Landelijke Informatiedag over Samenwerken met dieren |De Landelijke Informatiedag over samenwerken met dieren in de (jeugd)hulpverlening, onderwijs, zorg & welzijn en persoonlijke ontwikkeling | Zaak op Poten & Co.

Back To Top