skip to Main Content

Kom naar de landelijke informatiedag op zaterdag 17 september 2022   Meer informatie

Handler

Persoon aanwezig bij de sessies, waarbij het zijn/haar taak is de hond te begeleiden. De handler neemt zelf geen deel aan het hulpverleningsproces.

Back To Top