Skip to content

Dog Assisted Coaching (DAC)

Ervaringsgerichte en ‘cliënt-centered’ methode van coachen waarbij met de hond wordt samengewerkt.

Back To Top