Skip to content

Animal Assisted Therapies (AAT)

Bij AAT krijgen dieren een therapeutische rol tijdens de behandeling van een persoon. Dieren hebben een vaste begeleider, maar worden ingezet ter ondersteuning van steeds wisselende patiënten of cliënten. Doelgroepen zijn kinderen, bijvoorbeeld met het downsyndroom, autistische stoornissen of aanverwante syndromen, soms in combinatie met spraak- en taalstoornissen. Volwassenen met autisme en met psychiatrische problematiek, zoals angst en hechtingsstoornissen vormen een tweede doelgroep. AAT wordt altijd uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde therapeut. Bron: Instituut voor Antrozoölogie

Back To Top