Skip to content

Handler

Persoon aanwezig bij de sessies, waarbij het zijn/haar taak is de hond te begeleiden. De handler neemt zelf geen deel aan het hulpverleningsproces.

Lees meer

Animal Assisted Coaching (AAC)

Animal Assisted Coaching is een vorm van hulpverlening waarbij eveneens volgens een gestructureerd en doelgericht proces wordt gewerkt maar het is geen therapie. Bij AAC wordt er een hond of paard `ingezet’ om de client aan te zetten tot bewustwording,…

Lees meer

Animal Assisted Education (AAE)

Bij AAE worden dieren ingezet in een educatieve setting. Bijvoorbeeld op basisscholen. Het onderwijsdoel is in dat geval de verbetering van sociale vaardigheden, taal en cognitief functioneren.

Lees meer

Animal Assisted Therapies (AAT)

Bij AAT krijgen dieren een therapeutische rol tijdens de behandeling van een persoon. Dieren hebben een vaste begeleider, maar worden ingezet ter ondersteuning van steeds wisselende patiënten of cliënten. Doelgroepen zijn kinderen, bijvoorbeeld met het downsyndroom, autistische stoornissen of aanverwante…

Lees meer

Animal Assisted Activities (AAA)

Bij AAA worden dieren ingezet bij activiteiten. Het doel bij AAA is om de kwaliteit van leven te verbeteren, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen. Een ander voorbeeld is op zorgboerderijen. Kinderen met bepaalde gedragsstoornissen krijgen structuur, regelmaat en voorspelbaarheid door het contact…

Lees meer
Back To Top