Skip to content
In de afgelopen twee maanden heeft Begeleiding met 4 poten interne en externe audits gehad om hun ISO certificaat te verlengen. En dat is gelukt, gefeliciteerd!

Wat is ISO certificering?
ISO certificering maakt aantoonbaar dat uw organisatie in staat is processen, producten en diensten continu te evalueren en te verbeteren. Naast het feit dat steeds meer opdrachtgevers en leveranciers een ISO certificaat als eis stellen, zoals bij aanbestedingstrajecten, biedt ISO certificatie grote meerwaarde voor uw eigen organisatie. Wanneer een organisatie ISO gecertificeerd is, wil dat dus zeggen dat er voor 100% voldaan wordt aan alle eisen van de betreffende internationale norm.
(bron: https://kader-advies.nl/faq/wat-is-iso-certificering/)

Het team van begeleiding met 4 poten verteld hierover zelf:
Hierbij zijn een aantal teamleden bevraagd over ons werk, hoe we processen hebben vormgegeven enz. Zij hebben in deze dagen aan de auditoren mogen laten zien waar wij zo trots op zijn: hoe wij kwalitatief goede zorg geven aan kinderen, jeugdigen en hun omgeving met inzet van honden 🐶.

De auditoren waren hierover zeer te spreken en we hebben goede feedback gehad. Er zijn geen grote aandachtspunten geconstateerd. Het grootste aandachtspunt is dat de doelen uit ons jaarplan iets concreter beschreven mochten worden. Verder zag alles er erg goed uit. Als pluspunten hebben we te horen gekregen dat we ons ondanks de corona toch nog verder hebben kunnen ontwikkelen, we een goede drive hebben om samen te werken met ketenpartners en dat we naar een zeer geschikte locatie verhuisd zijn. ✔️
We hebben dus weer verlenging van ons ISO certificaat verdiend!

Wil je weten wie begeleiding met 4 poten zijn en wat ze bieden? Bekijk HIER hun site.

Back To Top