skip to Main Content

Weer een mooie nieuwe workshop toegevoegd aan de Zaak op Poten & Co. landelijke informatiedag over samenwerken met dieren in de (jeugd)hulpverlening, onderwijs, zorg & welzijn en persoonlijke ontwikkeling

Puur met Paard - Coachen met paarden en Equi-EMDR. Wat is Equi-EMDR en waar kan je het bij inzetten? Equi-EMDR is uitermate geschikt bij de verwerking van (complex) trauma. De paarden leren de client dat die niet altijd in een toestand…

Lees meer

Speltherapie Met Behulp Van Dieren, nu als pre-order te bestellen

Tracie Faa-Thompson is een geregistreerde niet-directieve speltherapeut met vele jaren ervaring en is bovendien gespecialiseerd in maatschappelijk werk op het gebied van adoptie. Daarnaast verzorgt ze workshops in de gehechtheidstheorie, levensverhaalwerk en kindertherapie. Ze is medeoprichter van het International Institute for Animal Assisted Play Therapy™ en de BBC heeft in een reportage al eens aandacht besteed aan haar AAPT programma. Ze is auteur van talrijke publicaties over AAPT en kindertherapie, en is bekroond met o.a. de Outstanding Contributions to the Practice and Training of Filial Therapy Award.

Lees meer

Branchevereniging Dier & Welzijn van start

Na een ontwikkelperiode van twee jaar is de Branchevereniging Dier & Welzijn voor professionele organisaties in dierondersteunde interventies opgezet. Met een startsubsidie van het ministerie van LNV zal een, door het oprichtingsbestuur aangestelde, kwartiermaker de vereniging handen en voeten geven. Primair richt de vereniging zich op het waarborgen van het welzijn van dieren die ingezet worden in dierondersteunde interventies. Daarnaast wordt voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie voor cliënten en ondersteunt de vereniging de verdere professionalisering van de branche. Dat doet zij onder andere door middel van kennisuitwisseling, het faciliteren in opleidingsaanbod en het uitvoeren van gezamenlijke lobby en -communicatie.

Lees meer

De Landelijke Informatiedag over samenwerken met dieren in de (jeugd)hulpverlening, onderwijs, zorg & welzijn en persoonlijke ontwikkeling

Precies een jaar na de start van Zaak op Poten & Co. zijn wij ontzettend trots om het programma bekend te maken van onze Landelijke Informatiedag over samenwerken met dieren in de (jeugd)hulpverlening, het onderwijs, zorg & welzijn en persoonlijke ontwikkeling.

Dagprogramma:

09.30 uur inloop – ruimte om informatie in te winnen bij de stands
10.00 uur workshop ronde
11.30 uur lezing van Hesther Selbeck
12.30 uur informatiemarkt & lunchpauze
13.30 uur lezing van Natasja van de Wiel
14.45 uur workshop ronde
16.15 uur afsluiting van de dag met (netwerk)borrel

 

Lees meer
Back To Top