Skip to content

Traumabehandeling: dat kan thuis, op school of op een locatie van Jeugdformaat. Maar niet voor elk kind werkt dit even goed. Sommige kinderen zijn gebaat bij andere omstandigheden tijdens hun traumabehandeling. Dan wordt er een behandelplan op maat gemaakt, zoals op een andere locatie of met bijzondere hulpmiddelen om door ervaring te leren. Drie gedragswetenschappers uit het EMDR-team van Jeugdformaat vertellen hoe zij daar vorm aan geven. Lees verder via deze link. Hoe ervaringsgericht leren met dieren of in de natuur helpt bij traumabehandeling (jeugdformaat.nl)

 

 

 

Back To Top