Skip to content

Het AAI-Kwaliteitsregister (AKR) kent punten toe aan De Landelijke Informatiedag!

Het AAI-kwaliteitsregister (AKR) geeft op transparante wijze een overzicht van gekwalificeerde aanbieders en opleidingen op het gebied van dierondersteunde interventies. Vrijwilligers, handlers en professionals, die een passende opleiding hebben gevolgd om op een verantwoorde wijze dieren te kunnen inzetten, staan in het register. De opleidingen en cursussen die in het register staan, zijn langs de meetlat van de ISAAT/ESAAT kwaliteitsrichtlijnen gelegd en daarmee erkend als kwalitatief goede opleiding voor het gaan werken met dieren.

Het AKR registreert:

  1. Georganiseerde bij- en nascholing (klassikale cursussen en e-learning);
  2. Individuele activiteiten, waaronder congressen in binnen- en buitenland, wetenschappelijke publicaties en voordrachten;
  3. Intercollegiaal overleg.

Het AKR maakt gebruik van PE-online. Dat is een web based standaard applicatie voor professionals, cursusaanbieders en kwaliteitsregisters om eenvoudig en efficiënt het proces van Permanente Educatie te beheren. PE-online wordt veel gebruikt in de zorgsector, onder meer door huisartsen en medisch specialisten.

Met een AKR-registratie bouwen de AAI-professionals gedurende hun loopbaan een gewaarmerkt overzicht op van gevalideerde bij- en nascholing en blijven ze gestimuleerd om in hun deskundigheid te investeren.

Het AKR registreert cursussen en activiteiten op basis van het aantal netto scholingsuren en controleert daarbij of het relevant is voor de uitoefening van het beroep. Het AKR toetst niet zelf de inhoudelijk kwaliteit van cursussen en activiteiten, maar laat zich bindend adviseren door een Commissie van deskundigen (CvD). Deze toetsen de aanvragen van aanbieders van scholing op basis van de door IAHIAO en ISAAT/ESAAT vast gestelde richtlijnen.

Voor de hele dag zijn er 4 punten toegekend. Per workshop en lezing krijg je dus 1 punt als bezoeker. Als je een workshop geeft dan kan je deze zelf aandragen via het register en die punten worden door het AKR zelf berekend en toegekend.

 

 

BRON tekst én afbeelding:  Aairegister – Kwaliteitsregister van het AAI

Back To Top